“Farmageddon: skutečná cena levného masa”

Přijměte pozvánku na přednášku ke knize:Farmageddon: skutečná cena levného masa”, která se koná 20. ledna od 17h v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR na Valdštejnském nám. 17/4, Praha 1.

Přednášku pořádá místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská ve spolupráci s mezinárodní nevládní organizací Compassion in World Farming se sídlem v Anglii, která se zabývá ochranou hospodářských zvířat a podporou etických a udržitelných forem hospodaření v zemědělství a výroby potravin. Jedním z jejích nejdůležitějších projektů je osvěta týkající se dopadů intenzivní živočišné výroby na lidi, zvířata a celou planetu. Za tímto účelem napsal její ředitel Philip Lymbery společně s novinářkou ze Sunday Times Isabelou Oakeshott knihu s názvem “Farmageddon: skutečná cena levného masa”, která je výsledkem jejich více než dvouleté průzkumné cesty po světě. Kniha má velký úspěch, již se připravuje její šestý dotisk a byla přeložena do několika jazyků. Neméně úspěšné jsou také Lymberyho přednášky, na nichž sdílí své zkušenosti a zážitky z cest a předkládá návrhy, jak hrozící Farmageddon odvrátit. Více informací o knize a přednáškové činnosti naleznete zde: http://www.philiplymbery.com/farmageddon-book/.