Katedra

Popis studijního oboru

Sociální a kulturní ekologie je multidisciplinárním oborem zkoumajícím filosofické, sociální, psychické a kulturní předpoklady a způsoby existence člověka v přírodním i nově utvářeném životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie poznává a analyzuje zvláště vzájemné vztahy lidských kultur, zejména euroamerické, a přírody založené na etických, hodnotových a kulturních modelech, umožňující trvalou udržitelnost rozvoje člověka, kvality života a lidské společnosti v relativně stabilním přírodním a životním prostředí.

Profil absolventa

Absolvent zná veškeré základní souvislosti vztahu člověka a jeho životního prostředí a přírody v historickém vývoji i v současnosti, zejména v rámci euroamerické civilizace, v přírodovědném minimu a v širokém spektru humanitních a společenských věd.