Konference: Squatting, právo na město a obecně sdílené statky

KDY: 17. 1. sobota od 15:30
KDE: Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 22, Praha

Už více než měsíc usiluje kolektiv sdružený kolem iniciativy Klinika o získání prostor prázdné budovy bývalé polikliniky na pražském Žižkově pro provozování Autonomního sociálního centra. Po měsíci je ale také zřejmé, že nejde, a ani nešlo jen o jednu budovu pro jednu partu lidí. Jak říkají lidé z iniciativy: „Klinika je proces“, který, jak doufají, dal do pohybu různé aktivity a události. Cílem této „konference“ určené akademickou terminologií pro „laickou“ veřejnost, je tento proces reflektovat a dát mu další dynamiku. Budeme debatovat (nejen) tyto otázky:
Jaké je postavení lidí ve městě a kdo, a co rozhoduje o podobě města, ve kterém žijeme?
Máme jako občané právo do toho mluvit a nejen mluvit, ale i jednat?
A jak jednat? Můžeme přestupovat zákon?
K čemu může být squatting dobrý?
Je to prostředek nebo cíl anebo obojí?
Znamená squatting vyvlastňování nebo znárodňování anebo přichází se zcela jiným konceptem -„commons“?
Co jsou to „commons“ (obecně sdílené statky) a jak se liší od soukromého a státního vlastnictví?
A jak se to má se soukromým vlastnictvím?
Přijďte diskutovat, zapojit se a tvořit historii!

Michaela Pixová (sociální geografka, Prague Watch) - Právo na město vykořisťované soukromým kapitálem
Arnošt Novák (aktivní v Iniciativě Klinika)- Squatting a politika přímé akce
Tereza Stockelová (socioložka)- Commons neboli Občiny: Co jsou obecně sdílené statky a jak je spravovat
Tomáš Tožička (rozvojový pracovník) - Unifikace a autoritářství proti demokracii a rozmanitosti
Během a po konferenci občerstvení a vegetariánské jídlo.