Lidé

Vedoucí katedry: PhDr. Ivan Rynda

Garant oboru: Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

Tajemnice katedry: Bc. Lucie Janouchová 

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c. 
Ing. Michael Bartoš, CSc.
Mgr. & Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Mgr. Bohuslav Bob Kuřík, Ph.D. 

 

Externí vyučující

doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.

Mgr. David Vačkář, Ph.D. 

Mgr. Hedvika Novotná

doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.

Ing. et. Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D.

PhDr. Jan Hájek, CSc.  

doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.