Ing. Michael Bartoš, CSc.

Popis: 

e-mail michael.bartos@fhs.cuni.cz
   
telefon 251 080 352
   
adresa U Kříže 8/661
  Praha 5 – Jinonice
  158 00
   
kancelář   6010 (hlavní budova)

Vzdělání

 • 1969 ZDŠ Masná, Praha 1
 • 1973 Gymnasium Sladkovského nám., Praha 3
 • 1978 Ing. Agronomická fakulta, Vysoká škola zemědělská, Praha 6
 • 1987 CSc. Zemědělské a lesnické vědy, VŠZ Praha

Postgraduální studium

 • 1980 – 1981 "Tvorba a ochrana krajiny", Lesnický ústav, VŠZ, Kostelec n.Č.Lesy
 • 1994 "Technologie pro ochranu životního prostředí" (Technischer Umweltschutz), EIPOS, Technická univerzita Drážďany, Německo

Další profesní vzdělání

 • 1992 Osvědčení odborné způsobilosti, „Environmental Impact Assessment“, zák. 244/1992Sb., Ministerstvo životního prostředí ČR
 • 1995 Certificate – „Land use policy and environmental management“ - The Santa Cruz Institute, Arizona, USA

Služební pobyty v zahraničí

 • 1983, 1985 Ústav zemědělské ekologie Poznan, Polsko
 • 1984 Geografický ústav Sofie, Bulharsko
 • 1986 Geografický ústav Lipsko, NDR
 • 1994 University of Buenos Aires, Argentina
 • 1995 University of New Mexico, USA
 • 1996 Technion, Israel

Zaměstnání

 • 1978-1979 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Praha
 • 1979-2009 Ústav krajinné ekologie ČSAV, Ústav ekologie krajiny AV ČR, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice
 • 2009 - Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta
 • 2010- FHS UK Praha

Členství ve vědeckých radách, komisích a věd. společnostech:

1999-2005 místopředseda české pobočky IALE (International Association for Landscape Ecology)


Výběr z publikační činnosti

Knižní publikace:

 • Bartoš, M., Kušová, D., Těšitel, J., Novotná, M.; Kopp, J., Macháček, J. Moss, L.A.G., Glorioso-Moss, R. (2011): Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy, 196 s.

 • Těšitel, J., Kušová, D., Bartoš, M. (2007): Šetrný turismus v biosférických rezervacích– nástroj formování sítí spolupráce (případová studie Biosférické rezervace Šumava). Úřad vlády Korutan, Klagenfurt, 32 s.

Publikované práce v impaktovaných časopisech:

 • Kušová, D., Těšitel, J., Matějka, K., Bartoš, M. (2008): Biosphere reserves – an attempt to form sustainable landscapes (A case study of three biosphere reserves in the Czech Republic). Landscape and Urban Planning, 84, (1), p. 38-51

 • Těšitel, J., Kušová, D., Bartoš, M., (2005): Temelín power plant as an unusual landscape structure. Ekológia (Bratislava), Vol. 24, Supplement 1/2005, p. 139 – 149

 • Kušová, D., Těšitel, J., Matějka, K., Bartoš, M. (2005): Nature protection and socio-economic development in selected protected areas. Ekológia (Bratislava), Vol. 24, Supplement 1/2005, p. 109 – 124

 • Těšitel, J., Kušová, D., Bartoš, M. (2001): Population size – the indicator of the response of local population to external pressure (a case study of the right shore of the Lipno lake area). Ekológia (Bratislava), 20, (1), p. 29 – 37

 • Těšitel, J., Kušová, D., Bartoš, M. (2001): Biophilia as the invariant in human thinking. A case study – the town of Tábor. Landscape and Urban Planning, 53, p. 29-36

 • Cudlínová, E., Lapka, M., Bartoš, M. (1999): Problems of agriculture and landscape management as perceived by farmers of the Šumava Mountains (Czech Republic). Landscape and Urban Planning, 46, p.71-82

 • Bartoš, M., Kušová, D., Těšitel, J. (1999): „Boundary effect“ and development of marginal areas. Ekológia (Bratislava), 18, (2), p. 47-52

 • Těšitel, J., Kušová, D., Bartoš, M. (1999): Non marginal parameters of marginal areas. Ekológia (Bratislava), 18, (2), p. 39-46

 • Bartoš, M., Těšitel,J., Kušová, D. (1993): Changes of proprietary relations in agriculture and landscape eco­ logical problems. Ecology (Bratislava), 12,(2), p.223-226

 • Těšitel, J., Kušová, D., Bartoš, M. (1992): Information capacity of data in landscape ecology. Ecology (CSFR), 11,(4), p. 379-394

 • Bartoš, M., Těšitel, J. (1992): Agricultural landscape structures II (A case study – territory endagered by erosion). Ecology (CSFR), 11, (1), p. 49-57

 • Těšitel, J., Bartoš, M. (1991): Agricultural landscape structures I. (Methodological basis). Ecology (CSFR), 10,(3), s. 319 – 326

 • Škopek, V., Pomije, J., Bartoš, M., Lhotková, D.(1986): Anthropoecological evaluation of landscape system. Ecology (CSSR), 6, (2), s. 179 – 186

 • Škopek, V., Bartoš, M. (1983): The geoecological research of the anthropic stresses in the landscape of Šumava (Bohemian Forest). Ecology (CSSR), 2, (2), s. 173 – 198