Mgr. et Mgr. Arnošt Novák

Popis: 

e-mail arnost.novak@fhs.cuni.cz
   
telefon 251 080 352
   
adresa U Kříže 8/661
  Praha 5 – Jinonice
  158 00
   
kancelář   6010 (hlavní budova)

Vystudoval Mediální studia na Fakultě sociálních věd UK a Sociální a kulturní ekologii na Fakultě humanitních studií UK, kde také pokračuje v doktorandském studiu v programu Environmentální studia. Disertační práci píše na téma „Tmavozelený svět – radikálně ekologické hnutí v České republice po roce 1990“. V roce 2011 vedl studentský výzkumný projekt na katedře na téma zahrádkářských osad v Praze. 


Bibliografie

  • Novák, A. (2013) Česká environmentální přímá akce v mezinárodním kontextu. Mezinárodní vztahy 48(3), str. 81-103.
  • Novák, A. (2010) Zpravodajské pokrytí environmentální tématiky. Kultura–Média–Komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého
  • Novák, A. (2010) Anarchismus, environmentalismus a přímá akce. Dějiny a současnost 7/2010, Praha: NLN
  • Novák, A. (2009) Tmavě zelení.Hlubinná a sociální ekologie jako dva proudy ekologie radikální. In Dlouhá, J. (Ed.)Vědění a participace. Teoretická východiska environmentálního vzdělávání. Praha: Nakladatelství Karolinum
  • Novák, A. (2008) Příroda a životní prostředí ve zpravodajských médiích, str.177-189. In Média dnes. Olomouc: Univerzita Palackého
  • Novák, A. (2006) (spoluautor) Končelík, J., Trampota, T. (vedoucí výzkumu) Rudé Právo v kontextu reforem konce 60. let: metodické poznámky ke kvantitativní analýze, Pražské sociálně vědní studie,  FSV UK