Salát

Přijměte pozvánku na již třetí ročník Salátu - setkání katedry SKE (UK v Praze) a katedry Environmentálních studií (MUNI, Brno).
Salát se koná opět v Oucmanicích, v Ekocentru Paleta od 17.-19. 10. 2014.

Harmonogram akademického roku 14/15

Opatření děkana FHS UK č. 6/2014 - Harmonogram akademického roku 2014/2015

Výuka v zimním semestru: 1. 10. 2014 – 19. 12. 2014

                             (22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 vánoční prázdniny)

Zkouškové období v ZS:  5. 1. 2015 - 6. 2. 2015

Výuka v letním semestru: 16. 2. 2015 – 15. 5. 2015                                     

Zkouškové období v LS: 18. 5. 2015 – 18. 9. 2015

Přednáška misionáře ze Středoafrické republiky Aurelia Gazzery

Děkan Fakulty humanitních studií doc. Ladislav Benyovszky a nezisková organizace SIRIRI o.p.s. vás srdečně zvou na přednášku misionáře ze Středoafrické republiky Aurelia Gazzery. Úvodní slovo k přednášce pronese prof. Václav Hampl. Vystoupení se uskuteční pod záštitou pana Ing. Martina Tlapy MBA, náměstka ministra zahraničních věcí pro mimoevropské země a ekonomickou diplomacii.

KDY: ve středu 23. dubna 2014 od 14-16 hodin

Program přednášek Krize jako příležitost II

18. 2. Doc. RNDr. Pavel Nováček ,CSc, Rozvojová pomoc

25. 2. Mgr. Petr Pospíšil Krize ve vědě (kvantová fyzika, biologie z fyzikálních hledisek)

4. 3. prof. RNDr. Luděk Sýkora ,Ph.D. Krize lidských sídel

11. 3. RNDr. Jana Dlouhá ,Ph.D. Krize vzdělání a transormace k UR

18.3. Mgr. Zora Hessová Demokracie jako krize: transformace zemí arabského jara

25.3. Prof. PhDr. Martin Potůček ,CSc. MSc. Krize sociálního státu

1. 4. PhDr. Oleg Suša , CSc. Sociální rozměr globální krize jako krize globální průmyslové civilizace

Stránky