Promítání filmu V souladu s přírodou

V pondělí 7. 10. se U stepního vlka (Polská 58 u nám. Jiřího z Poděbrad) koná promítání dokumentárního filmu Lenky Ovčáčkové V souladu s přírodou/Im Einklang mit der Natur o percepci krajiny a hranice v moravsko-slovensko-rakouském pohraničí. Film byl natočen v Beskydech, Bílých Karpatech, v krajině řeky Dyje a Moravy a Pošumaví. Vychází z rozhovorů s lidmi, kteří jsou s přírodou a krajinou úzce spjatid. Vzpomínky pamětníků na proměny krajiny a hranice dokreslují životní příběhy mladých lidí, kteří se rozhodli žít v těchto oblastech.

Pozvánka na výstavu: Netušený prostor na pomezí krajiny a duše.

20.09. 2013 - 31.10. 2013 Letohrádek Hvězda
Připouští si současný člověk vliv krajiny na své vědomí? Je toho stále schopen anebo pod vlivem Doby moderní se potřeba souznít s přírodou či sám se sebou už vytratila? Václav Cílek, patron výstavy, tvrdí, že se tak děje neustále a leckdy nepozorovaně. Spojitost krajiny a vnitřní krajiny člověka sleduje i šestice mladých umělců, kteří ovšem volí jiný přístup než tradiční krajináři.

Stránky