1. semestr

Povinné:

Environmentální ekonomie I. (.pdf)

Environmentální sociologie (.pdf)

Globální otázky životního prostředí (.pdf)

Letní škola I. (.pdf)

Seminář k environmentální sociologii (.pdf)

Sociální ekologie I. (.pdf)

Základy ekologie (.pdf)

Terénní praxe I. (.pdf)

Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I.

Ekologická entropologie

Povinně volitelné:

Seminář odborníků ŽP I. (.pdf)

Právní principy cyklu environmentální politiky (.pdf)