2. semestr

Povinné: 

Krajinná ekologie a přírodní zdroje (.pdf)

Environmentální ekonomie II. 

Environmentální politika a právo (.pdf)

Sociální ekologie II. (.pdf)

Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti II. (.pdf)

Politika a ekonomie udržitelného rozvoje (.pdf)

Ochrana přírody - aplikovaná věda

Povinně volitelné:

Metody etnografického výzkumu

Strategie kvalitativního výzkumu (.pdf)

Seminář odborníků ŽP II. (.pdf)

Terénní praxe II. (.pdf)

Průmyslová revoluce kolem nás

Terénní výzkum archeologie, historie

Ekonomická modernizace novodobé společnosti a její dopady na vzhled krajiny (.pdf)

Exkurzní seminář I. (.pdf)
 
Metody archeologického a historického studia (.pdf)