2. semestr

Člověk a příroda v době industriální (.pdf)

Příroda, životní prostředí a společnost - estetický pohled (.pdf)

Ekosystémové služby a využívání přírodních zdrojů (.pdf)

Environmentální ekonomie II. 

Environmentální právo pro neprávníky (.pdf)

Sociální ekologie II. (.pdf)

Sociobiodiverzita a dynamika lidských společenství (.pdf)

Ekonomická modernizace novodobé společnosti a její dopady na vzhled krajiny (.pdf)

Environmentální etika (.pdf)

Exkurzní seminář I. (.pdf)

Kvantitativní metody analýzy a popisu jevů v ŽP I. (.pdf)

Média a životní prostředí (.pdf)

Metody archeologického a historického studia (.pdf)

Metody studia globální změny (.pdf)

Nadstandardní aktivity (.pdf)

Politika a ekonomie udržitelného rozvoje (.pdf)

Seminář aktivit (.pdf)

Seminář odborníků ŽP II. (.pdf)

Strategie kvalitativního výzkumu (.pdf)

Terénní praxe II. (.pdf)