3. semestr

Environmentální politika a právo v Evropské unii pro neprávníky (.pdf)

Světové biomy a biotopy České republiky (.pdf)

Úvod do kulturní ekologie I. (.pdf)

Aktuální texty k udržitelnému rozvoji

Diplomní seminář II. – Typy věd a vědecké práce – Tvorba projektu (.pdf)

Environmentální sociologie II.

Krize jako příležitost I. (.pdf)
Program ke stažení zde (.pdf)

Kvantitativní metody analýzy a popisu jevů v ŽP II.  (.pdf)

Metody sociologického výzkumu kvantitativní (.pdf)

Příroda, ŽP a společnost – biologický pohled (.pdf)

Příroda, ŽP a společnost – estetický pohled (.pdf)

Seminář odborníků ŽP III. (.pdf)

Vývoj krajiny a města (.pdf)