3. semestr

Povinné:

Urbánní antropologie

Člověk a příroda v době industrializace

Environmentální politika a právo v Evropské unii pro neprávníky (.pdf)

Světové biomy a biotopy České republiky (.pdf)

Kulturní ekologie I. (.pdf)

Diplomní seminář I. – Typy věd a vědecké práce – Tvorba projektu (.pdf)

Aktuální texty k udržitelnému rozvoji

Povinně volitelné:

Krize jako příležitost I. (.pdf)

Metody sociologického výzkumu kvantitativní (.pdf)

Biologický náhled světa (.pdf)

Estetický pohled na přírodní prostředí (.pdf)

Seminář odborníků ŽP III. (.pdf)

Vývoj krajiny města a neměsta (.pdf)