Studentská konference Výkvěty 2015

Studentská konference Výkvěty 2015

Přihlaste svůj příspěvek do 31. března

Studentská konference, kterou pořádá Katedra sociální a kulturní ekologie FHS UK ve spolupráci s Katedrou environmentálních studí FSS MU, je určena pro studentky a studenty, kteří se zajímají o přírodu a životní prostředí ze sociálně vědní a humanitní perspektivy. Nově na ni srdečně zveme i studující a pedagogy Katedry rozvojových studií PřF UP v Olomouci.

Protože smyslem konference je poskytnout studentům prostor pro diskusi a zpětnou vazbu, vítáme nejen příspěvky s výsledky výzkumů, ale i zabývající se teoretickými otázkami, či připravovaným výzkumem.
Prezentace na konferenci budou o délce 15 – 20 minut.

Konference se uskuteční ve středu 13. května 2015 na FHS UK v Praze v Jinonicích. Účast na konferenci je zdarma.

Anotace příspěvků o délce 150 až 300 slov s uvedením telefonního kontaktu zasílejte do 31. března 2015 na adresu tajemniceske@gmail.com

Událost na Facebooku | https://www.facebook.com/events/430773890425217

Katedra sociání a kulturní ekologie | kske.cz

Katedra environmentálních studií | humenv.fss.muni.cz