Seminář odborníků životního prostřední

Program LS 2016/2017:

 

20.2.2017   Jan Vihan, Ph.D. - Čína a trvale udržitelný rozvoj

27.2. 2017 PhDr. Jiří Holba, Ph.D. - Budshismus a ekologická etika 

6.3. 2017 Prof. Ing. Arch Martin Rajniš - Udržitelná architektura

13.3. 2017 RNDr. Petr Jehlička PhD.- Odkrývání "reálně existující" ekonomiky sdílení: samozásobitelství potravinami, udržitelnost a politika produkce poznání

20.3. PhDr. Wendy Drozenová, PhD. - Vztah křesťanství k přírodě

27.3. PhDr. Leo Pavlát - Judaismus a hodnoty udržitelného rozvoje

3.4.2017 Mgr. Joel Ruml - Křesťanství, příroda a životní prostředí

10.4. Doc. Mgr. Petr Pokorný, PhD. - Obrázky z Afriky

24.4. Ondřej Smeykal - Didjeridoo, australští Aboriginové a společenstvo v přírodě

15.5. doplníme

 22.5. KOLOKVIUM