Terénní praxe

Terénní praxe jsou vícedenní, zpravidla čtyř- nebo pětidenní terénní exkurze a výzkum volně související s předměty „Seminář odborníků životního prostředí I. až IV.“. Koná se vždy v některém z národních parků, chráněných krajinných oblastí nebo biosférických rezervací České republiky. V celodenním terénním programu seznamuje studenty se stavem přírody a krajiny dané oblasti, s aktuálními environmentálními problémy vybrané lokality a s praxí ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Večerní program je věnován vybrané sociálněekologické oblasti, zpravidla v diskusi nebo panelové diskusi s představiteli několika zájmových oblastí (stakeholdery, názorovými vůdci): představitel Správy NP nebo CHKO, představitel místní samosprávy, podnikatelské sféry, sportovního oddílu, nevládní organizace. Cílem je praktické seznámení s principy ochrany přírody a základy terénního výzkumu. Terénní praxe vede vedoucí katedry nebo jiný její pedagog.

 

Terénní praxe od roku 2001

 • Letní semestr 2017 CHKO Bílé Karpaty
 • Zimní semestr 2016 CHKO Blaník
 • Letní semestr 2016
 • Zimní semestr 2015
 • Letní semestr 2015
 • Zimní terénní praxe 2014CHKO Křivoklátsko
 • Letní terénní praxe 2014 CHKO Jizerské hory
 • Zimní semestr 2013 CHKO Český kras
 • Letní semestr 2012 CHKO Jeseníky
 • Zimní semestr 2012 VÚ Brdy
 • Letní semestr 2012 CHKO Bílé Karpaty
 • Zimní semestr 2011 CHKO Máchův Kraj, Kokořínsko
 • Letní semestr 2011 CHKO Pálava
 • Zimní semestr 2010 CHKO Žďárské Vrchy
 • Letní semestr 2010 CHKO Třeboňsko
 • Zimní semestr 2009 CHKO Křivoklátsko
 • Letní semestr 2009 CHKO Bílé Karpaty
 • Zimní semestr 2008 CHKO Blanský les
 • Letní semestr 2008 Chomutovsko
 • Zimní semestr 2007 České Žleby
 • Letní semestr 2007 CHKO Beskydy
 • Zimní semestr 2006 Temelín
 • Letní semestr 2006 CHKO Blaník
 • Zimní semestr 2005 CHKO České Středohoří
 • Letní semestr 2005 Chomutovsko
 • Zimní semestr 2004 CHKO Kokořínsko
 • Letní semestr 2004 NP Podyjí
 • Zimní semestr 2003 CHKO Jizerské hory
 • Letní semestr 2003 CHKO Broumovsko
 • Zimní semestr 2002 CHKO Křivoklásko
 • Letní semestr 2002 CHKO Třeboňsko
 • Zimní semestr 2001 NP Šumava

Letní školy od roku 2002

 • 16-17 CHKO České středohoří
 • 15-16
 • 14-15 CHKO Slavkovský les
 • 13-14 NP Krkonoše
 • 12-13 CHKO Broumovsko
 • 11-12 CHKO Beskydy
 • 10-11 CHKO Labské pískovce
 • 09-10 NP Krkonoše
 • 08-09 CHKO Český ráj
 • 07-08 NP Podyjí
 • 06-07 CHKO Labské pískovce
 • 05-06 CHKO Pálava
 • 04-05 CHKO Blanský les
 • 03-04 NP Krkonoše
 • 02-03 Slavonice

Ostatní výzkumy, kroniky

1. Třebel 30.6.-11.7. Bojiště z roku 1647. Paleobotanické sondáže v prostoru bojiště, jejichž smyslem je přispět k poznání charakteru krajiny v 17. století. Ubytování v internátu učiliště v Plané u Mariánských Lázní. Lokalizace terénního studia: osada Řešanov východné od Plané. Délka terénní praxe:  1 týden. Maximální počet studentů na jeden týden: 5. Celkem tedy 2 X 5 studentů.

2. Jince 14. - 25.7. Relikty pálení dřevěného uhlí v lesním terénu. Měřičská a geodetická (GPS) dokumentace zaniklých uhlířských plošin. Ubytování zatím není upřesněno. Délka terénní praxe: 1 týden. Maximální počet studentů na jeden týden: 2-3. Tj. na dva týdny celkem 4-6.

Milířová terénní praxe s prof. Matouškem v Branově 30. června do 5. července 2013.